Vredesnetwerk
Vrede maak je samen
Het Vredesnetwerk van Zutphen is vanaf 2012 Ambassade van Vrede.
Wij maken daardoor deel uit van een groter netwerk.
Het IKV Pax Christi zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de wereld. Samen met mensen in conflict gebieden werken zij aan een vreedzame democratische samenleving.
Om één van de meest urgente thema's als vrede onder de aandacht te brengen is het Ministerie van Vrede opgericht door IKV Pax Christi.
Het Ministerie van Vrede doet een beroep op de kracht van mensen in Nederland om zélf het verschil te maken.
Minister van Vrede is Jörgen Raymann. Hij wil verschillende groepen in de samenleving laten zien hoe belangrijk vrede is en waarom gewapende conflicten moeten stoppen. De nieuwe staatssecretaris wordt binnenkort bekend gemaakt.
In de Vredesweek van 21 tot 29 worden landelijk en locaal vele activiteiten georganiseerd vanuit een gevoel van morele verontwaardiging en van sociale onrechtvaardigheid.
Onder het motto 'Act for Peace' vragen de Minister, de staatssecretaris en de ambassades in 2013 aandacht voor moedige en creatieve mensen in binnen- en buitenland. Dit jaar geven zij bijzondere aandacht voor Syrië.
Met 'in actie voor vrede' kunnen de bezoekers van ambassades ook daadwerkelijk wat doen voor Syrië. Zij kunnen hun kennis en betrokkenheid voor vrede omzetten in actie voor Syrië, want IKV Pax Christi heeft rechtstreeks contacten met vreedzame activisten en die houden de hoop op vrede levend.
In de Vredesweek vragen wij ook in Zutphen aandacht voor Syrië.
In Zutphen wordt bij verschillende activiteiten een bijdrage gevraagd voor een onderwijsproject in 'het bevrijde' deel van Aleppo. Bij dit onderwijsproject kunnen kinderen uit oorlogssituaties weer naar school. Een school waarbij kinderen leren van elkaar te houden ongeacht hun verschillen in etnische of religieuze achtergrond.
Het IKV Pax Christi kent de jonge Syrische mensen van dit onderwijsproject, waar ze regelmatig contact mee hebben. Het geld gaat via eigen kanalen naar Syrië

Ook wordt een derde van de opbrengst van de Checkpoint Cinema avond met films uit Syrië gedoneerd aan een openlucht filmproject in Noord Syrië 2014. In dit bevrijde gedeelte kan de jonge geest gevoed worden met ongecensureerde film. Een initiatief van het Arab Camera Festival te Rotterdam.
Zie bij Checkpoint Cinema op www.vredesnetwerk.nl

Deze vredesactivisten willen bijdragen aan meer onderling begrip. Zij hebben onze steun nodig.

Op heel veel manieren kunnen wij ons ook inzetten voor Vrede.
Voor de activiteiten van Zutphen zie de website www.vredesnetwerk.nl

In de Vredesweek is onze Ambassade van Vrede in filmhuis LUXOR THEATER, Houtmarkt 63 in Zutphen

Inmiddels vragen al 39 ambassades in Nederland aandacht voor vrede, verzoening en gerechtigheid.
In de wereld wordt het idee van Ministeries van Vrede ook overgenomen.
Wil jij ook bijdragen aan vrede en veiligheid in de wereld neem dan
contact op met het Vredesnetwerk/Ambassade van Vrede Zutphen info@vredesnetwerk.nl
of kijk op www.ikvpaxchristi.nl en www.ministerievanvrede.nl
IKV Pax Christi – Ministerie van Vrede 2013 – Ambassade Zutphen
IKV Pax Christi
Ministerie van Vrede
Minister en Staatssecretaris van Vrede
Motto 2013 'Act for Peace' – Samen steunen we vredesactivisten in Syrië
Ambassade van Vrede in Zutphen
Menswaardigbestaan en lotsverbonden

Wat te denken van onze partners in Syrië. Jarenlang hebben zij zich ingezet voor vrijheid, voor een menswaardig bestaan zonder angst voor arrestaties en geweld.
Inmiddels is de Arabische lente in Syrië uitgedraaid op een Arabische winter. In Syrië woedt een vernietigende oorlog. Maar dat verhindert onze partners niet elke dag opnieuw een keuze te maken. Zij geven de hoop niet op.

Ook wij hebben een keuze waarvan wij niet altijd bewust zijn. Veel mensen vervallen bij het zien van de beelden uit Syrië in cynisme. Dat is vaak geen teken van onverschilligheid maar van machteloosheid. Wat heeft onze verbondenheid met mensen in oorlog voor zin?
Toch is die keuze voor mensen in Syrië van groot belang. Zij voelen zich vergeten en verlaten. Onze keuze voor lotsverbondenheid is voor hen van onschatbare waarde. En voor politici een teken dat zij mensen in Syrië niet aan hun lot mogen overlaten.

Jos Gruijters, directeur IKV Pax Christi in Vrede Nu zomer 2013.
Vrede maak je samen
Voor 2014 verwijzen wij u naar website Pax